Menu główne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Menu główne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik informuje, że

zgodnie z przyznanym wsparciem finansowym pochodz±cym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014?2020 oraz na podstawie podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji , wnioskodawcy z obszaru LGD będ± mogli starać się o dofinansowanie na cele spójne z opracowan± Strategi± Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczno¶ć dla Ziemi Strzelińskiej.

WiÄ™cej…

 

Kampania promocyjno-informacyjna LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczno¶ć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Ziemi Strzelińskiej.
Będziemy Państwu na bież±co przekazywać informacje o stanie wdrażania Strategii, głównych celach, planowanym budżecie, terminach naborów, planowanych spotkaniach informacyjnych, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będ± mogły otrzymać dofinansowanie.  

Informacje dotycz±ce wdrażania Strategii możecie Państwo uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik, Strzelin ul. Z±bkowicka 11oraz ze strony www.lgdgromnik.pl

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z LSR.

 

Operacje w ramach LSR 2016-2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik informuje, że w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczno¶ć dla Ziemi Strzelińskiej realizowane będ± operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczo¶ci, wzmacniania aktywno¶ci społecznej i tożsamo¶ci lokalnej oraz atrakcyjno¶ci obszaru i poprawy jako¶ci życia mieszkańców.

WiÄ™cej…

 

Numer Identyfikacyjny

Informujemy, iż każdy podmiot ubiegaj±cy się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 ma obowi±zek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Poniżej link do wniosku na nadanie numeru identyfikacyjnego:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik informuje, iż wszystkich beneficjentów obowi±zuje informowanie opinii publicznej o celu operacji oraz wsparciu operacji ze ¶rodków EFRROW poprzez oznaczenie stosownymi logotypami (logo Unii Europejskiej, logo LEADER, logo PROW 2014-2020) oraz sloganem ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie''.

Księga wizualizacji wraz z zał±cznikami oraz niezbędne logotypy znajduj± się na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

 

Spotkanie Geocaching

Plakat

 

Szanowni Państwo, w imieniu Organizatorów, serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Społeczno-gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich", która odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29-go Listopada 46. 

Szczególne zaproszenie kierowane jest do kobiet, które prowadz± działalno¶ć gospodarcz±, piastuj± stanowiska sołtysów, działaj± w stowarzyszeniach (KGW itp.) oraz innym zainteresowanym osobom. 

Program konferencji >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

 

Jarmark Produktu Lokalnego

              W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na Jarmark Produktu Lokalnego Powiatu Strzelińskiego, który odbedzie się ew dniu 18 czerwca br.

Plakat Jarmark

 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 28

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting