Menu główne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Menu główne

Lokalna Strategia Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że w dniu 30 grudnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu złożony został wniosek w ramach konkursu o wybór LGD do realizacji LSR. Zał±cznik do wniosku stanowiła tzw. Lokalna Strategia Rozwoju, która była owocem wspólnej pracy zaangażowanych w proces jej powstawania osób.

Powstanie ostatecznego kształtu dokumentu poprzedziło szereg działań LGD Gromnik, realizuj±cych założenia Planu wł±czenia społeczno¶ci lokalnej w proces budowania lokalnej strategii rozwoju. Organizowane były m.in. spotkania branżowe przewidziane dla wyszczególnionych grup uczestników, spotkania warsztatowo ? konsultacyjne, które odbyły się w dniach 7-9.09.15 w każdej Gminie Członkowskiej oraz przeprowadzone zostało badanie ankietowe. Podczas całego procesu budowania Strategii zbierane były Państwa uwagi i wnioski.

W dniach 26.10-30.10.15 ponownie spotkali¶my się z mieszkańcami we wszystkich Gminach Członkowskich LGD Gromnik. Podczas spotkań analizowana była m.in. analiza SWOT, cele Strategii oraz kryteria wypracowane wspólnie podczas odbytych do tej pory spotkań informacyjno ? warsztatowych, zarówno tych w poszczególnych Gminach jaki i spotkań Zespołu Roboczego.

W dniach 16-18.12.15 zaprosili¶my mieszkańców gminy Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno oraz Wi±zów, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych na dyżury dotycz±ce konsultacji projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) organizowane na terenie każdej z gmin członkowskich LGD GROMNIK, podczas których można było wnosić swoje uwagi i sugestie do kształtu gotowego dokumentu. Wszystkie te elementy przyczyniły się do powstania ostatecznego kształtu Strategii.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w proces powstawania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Analiza SWOT>>>
            Cele>>>

 

 

Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r.

Biuro Sowarzyszenia będzie nieczynne.

 

¦więta

 

Informacja

Informujemy, ze w dniu 24.12.2015 r. Biuro Stowarzyszenia będzie zamknięte.

 

Konsultacje projektu Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik zaprasza mieszkańców gminy Strzelin, Borów, Kondratowice, Przeworno oraz Wi±zów, przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych na dyżury dotycz±ce projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016 - 2023 organizowane na terenie każdej z gmin członkowskich LGD GROMNIK, podczas których będzie można wnosić swoje uwagi i sugestie do kształtu dokumentu.

PRZEWORNO - 16.12.2015 r. Urz±d Gminy Przeworno godz. 9.00-12.00

WIˇZÓW - 16.12.2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna godz. 13.00-16.00

KONDRATOWICE - 17.12.2015 r. Urz±d Gminy Kondratowice godz. 9.00-12.00

BORÓW - 17.12.2015 r. Urz±d Gminy Borów godz. 13.00-16.00

STRZELIN - 18.12.2015 r. Urz±d Miasta i Gminy Strzelin godz. 11.00-14.00

 

Szczegółowe informacje w zakresie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju udzielane s± również przez Pracowników Biura LGD w siedzibie Stowarzyszenia w Strzelinie,          przy ul. Z±bkowickiej 11

 

 

Informacja

Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje iż w dniu 9 listopada 2015 r. z powodu wyjazdu na szkolenie Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976.           

W zwi±zku z powyższym wszyscy zainteresowani Mieszkańcy obszaru LGD Gromnik  będ± przyjmowani we wtorek - 10 listopada - w godzinach od 8.00 - 16.00.

Zapraszamy

 

Spotkania konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania - Spotkania Konsultacyjne-01

 

Po spotkaniach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że zakończony został pierwszy etap prac nad tworzeniem ?nowej? Lokalnej Strategii Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej.

Odbyło się szereg spotkań po¶więconych m.in analizie SWOT oraz celom LSR. Zebrane w trakcie warsztatów uwagi i wnioski przyczyni± się do stworzenia dokumentu, który w pełni będzie oddawał potrzeby mieszkańców LGD Gromnik.

Przeprowadzone zostało również badanie ankietowe, które wskazało jakie s± najważniejsze potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszaru LGD Gromnik w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

W najbliższym czasie ponownie odbęd± się we wszystkich Gminach Członkowskich LGD Gromnik spotkania z mieszkańcami dotycz±ce konsultacji projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Wtedy również przedstawimy Państwu wyniki i analizy wypracowane wspólnie podczas odbytych do tej pory spotkań informacyjno ? warsztatowych.

 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 28

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting