Menu główne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Menu główne

Aktualizacja instrukcji

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2 podejmowanie działalności

 
 

Aktualizacji uległa instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Zmiana dotyczy pkt IV.10 - doprecyzowania informacji na temat Formularza pomocy deminimis (zmiany wyróżnione żółtym kolorem).

"10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ? oryginał. Formularz należy przygotować w oparciu o obowiązujący wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania (odnoszącą się do części D formularza)."

 

Pobierz zaktualizowaną instrukcję (pakiet WoPP+instrukcja.zip)

 

Na podstawie informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji uprzejmie informujemy, że możliwość z korzystania z Generatora Wniosków w poddziałaniu 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowaneg przez społeczność ("premie" oraz "inne) zostanie czasowo zawieszona.
Generator zostanie wyłączony w dniu 21 lutego 2017 r., a zawieszenie możliowści korzystania z generatora będzie do czasu jego aktualizacji i ponownego udostępnienia.

Prosimy, aby Wnioskodawcy korzystali z dostępnych, edytowalnch dokumentów (excel i word).

Jednocześnie ARiMR informuje, że na stronie internetowej ARiMR zostało udostępnione narzędzie do wyliczania tabel finansowych biznesplanu (excel). Poniżej link do narzędzia:
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

Na dzień 18 marca 2017 r. planowane jest uruchomienie
Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 


ARiMR zobowiązana jest udostępnić Portal Ogłoszeniowy na mocy zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, która weszła w życie 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. poz. 349 i 1888, z 2016 r. poz. 337 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 5).

Portal ma służyć realizacji zasady konkurencyjności przy wyborze dostawców usług, towarów i robót.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy
i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
- wnioskodawców / beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -
dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

- wnioskodawców/beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz
dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

 

Strzelin, dn. 10.02.2017 r.

Zmiany LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

oraz

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 27.02.2017 r. (przez Walne Zebranie Członków LGD Gromnik) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 oraz w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag następujące dokumenty:

- Zmiany w LSR - OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 24.02.2017 r. wysyłając wiadomość na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. , w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje.

Informujemy ponadto, że na WZC w dniu 27.02.2017 r. planuje się również wprowadzenie zmian w zakresie procedur wyboru operacji i procedur wyboru grantobiorców, co znajduje uzasadnienie w Rozporządzeniach MRiRW oraz Wytycznych dla LGD kształtujących niniejsze dokumenty.

 

Strzelin, dn. 10.02.2017 r.

Zmiany LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU

oraz

STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ dla Ziemi Strzelińskiej na lata 2016-2023

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 27.02.2017 r. (przez Walne Zebranie Członków LGD Gromnik) zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi Strzelińskiej z perspektywą do roku 2023 oraz w zakresie Lokalnych Kryteriów Wyboru, poniżej zamieszczamy do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag następujące dokumenty:

-  Lokalne Kryteria Wyboru - OTWÓRZ

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić do dnia 24.02.2017 r. wysyłając wiadomość na mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, Ĺźeby go zobaczyć. , w tytule maila prosimy dać odpowiednio: Konsultacje.

Informujemy ponadto, że na WZC w dniu 27.02.2017 r. planuje się również wprowadzenie zmian w zakresie procedur wyboru operacji i procedur wyboru grantobiorców, co znajduje uzasadnienie w Rozporządzeniach MRiRW oraz Wytycznych dla LGD kształtujących niniejsze dokumenty.

 

Informacja

      Stowarzyszenie LGD Gromnik informuje, iż w dniu 23 stycznia 2017 r., z powodu wyjazdu na szkolenie, Biuro będzie pełnić dyżur telefoniczny pod nr tel. 608 378 976.

 

Informujemy, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są Generatory wniosków w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Link do Generatorów wniosków: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  

Generatory mają na celu ułatwienie pracy przy wypełnianiu wniosków.

Jednocześnie informujemy, że formularze wniosków, które były dotychczas dostępne nadal obowiązują i również będą akceptowane.

 

z17132932QJak-skladac-zyczenia-swiateczne-

 
Więcej artykułów…

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 28

Reklama
Reklama
Reklama
Joomla extensions by Siteground Hosting