Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Gromnik informuje, e w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno dla Ziemi Strzeliskiej realizowane bd operacje w zakresie szeroko pojtej przedsibiorczoci, wzmacniania aktywnoci spoecznej i tosamoci lokalnej oraz atrakcyjnoci obszaru i poprawy jakoci ycia mieszkacw.

 Wsparcie spenia musi warunki okrelone dla danego dziaania oraz cele i kryteria wyszczeglnione w LSR.

W zalenoci od rodzaju dziaania, bd mogli si o nie ubiega:

- osoby fizyczne,

- osoby prawne, w tym m.in. kka rolnicze, JST z wyczeniem wojewdztw, ich zwizki bd ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarzdowe, spdzielnie, kocioy, zwizki wyznaniowe.

- jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym ustawy przyznaj zdolno prawn.

Zakadane wsparcie:

 

PRZEDSIWZICIE

SPOSB WYBORU/ REALIZACJI

WYSOKO

POMOCY

POZIOM DOFINANSOWANIA

1.1.1

KONKURS

ndt.

1.1.2

KONKURS

70%

2.1.1

GRANT

90 %

JSFP 63,63%

2.1.2

GRANT

90 %

JSFP 63,63%

2.2.1

GRANT

90 %

JSFP 63,63%

2.2.2

GRANT

90 %

JSFP 63,63%

3.1.1

KONKURS

minimalna 50 000,00

90 %

JSFP 63,63%

GRANT

90 %

JSFP 63,63%

3.2.1

GRANT

90 %

JSFP 63,63%

3.2.2

GRANT

90 %

JSFP 63,63%